ใบสั่งสินค้า

{{data_order_cart.name}}
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวน ราคารวม ลบ
{{ pad8(produce_for_sell_in_car.id) }} {{ produce_for_sell_in_car.name }} {{ produce_for_sell_in_car.unit_of_weight }} {{ produce_for_sell_in_car.type_unit_of_weight_in_produce_for_sell.initial_TH }} {{ produce_for_sell_in_car.type_unit_of_weight_in_produce_for_sell.full_name_TH }} {{ produce_for_sell_in_car.price }} บาท {{ calculateTotalPriceByProduceForSell( produce_for_sell_in_car.price , produce_for_sell_in_car.count_this_produce_for_sell ) }} ลบ
รวม {{ calculateTotalCount(data_order_cart) }} {{ calculateTotalPrice(data_order_cart) }}

กรุณากรอกวันที่สั่งสินค้า
กรุณากรอกข้อความ

ผู้ติดต่อ
กรุณากรอกผู้สั่งสินค้า
กรุณากรอกอีเมล
กรุณากรอกเมลติดต่อสถานประกอบการให้ถูกต้อง
กรุณากรอกเบอร์โทร
* ใบสั่งสินค้าของคุณจะถูกส่งเป็นอีเมลไปยังสถานประกอบการที่คุณสั่งซื้อ ทางผู้ผลิตจะติอต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อภายใน 7 วันทำการ