ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบ่งตามผู้ประกอบการ


สถานประกอบการ

AK บางพัฒน์
จังหวัด พังงา


สถานประกอบการ

กล้วยตาก
จังหวัด เชียงราย


สถานประกอบการ

กล้วยตาก เตือนตา
จังหวัด พิษณุโลก


สถานประกอบการ

กล้วยตากภัทราภรณ์ (ตราแสงตะวัน)
จังหวัด พิษณุโลก


สถานประกอบการ

กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนบ้านเอวเข้
จังหวัด ฉะเชิงเทรา


สถานประกอบการ

กล้วยตากสมควร
จังหวัด พิษณุโลก


สถานประกอบการ

กล้วยตากเชียงใหม่3
จังหวัด เชียงใหม่


สถานประกอบการ

กล้วยตากแม่เสาร์แก้ว
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

กล้วยพรจากแม่ฟาร์ม
จังหวัด อุตรดิตถ์


สถานประกอบการ

กล้วยอบธัญพืชบ้านวังคัน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน


สถานประกอบการ

กล้วยอบน้ำผึ้งอินทวงค์
จังหวัด ตาก


สถานประกอบการ

กล้วยอบแผ่น
จังหวัด ลำพูน


สถานประกอบการ

กล้วยเล็บมือนางชุมพร
จังหวัด ชุมพร


สถานประกอบการ

กลุ่มกล้วยตากบ้านท่าชัย
จังหวัด ชัยนาท


สถานประกอบการ

กลุ่มกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย
จังหวัด เชียงใหม่


สถานประกอบการ

กลุ่มกะปิผลบ้านบางเบน
จังหวัด ระนอง


สถานประกอบการ

กลุ่มกะปิพยูน
จังหวัด ระยอง


สถานประกอบการ

กลุ่มข้าวกล้องงอกกร่องมาลี
จังหวัด อุบลราชธานี


สถานประกอบการ

กลุ่มข้าวกล้องหนองภัยศูนย์
จังหวัด หนองบัวลำภู


สถานประกอบการ

กลุ่มข้าวฮางงอกบ้านหนอบัวสร้าง
จังหวัด สกลนคร


สถานประกอบการ

กลุ่มข้าวแต๋นทวีพรรณ
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

กลุ่มข้าวแตนนางเล็ดน้ำแตงโม
จังหวัด กำแพงเพชร


สถานประกอบการ

กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม
จังหวัด บุรีรัมย์


สถานประกอบการ

กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญพิน
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

กลุ่มข้าวแต๋นสมุนไพรบ้านห้วยไฮ
จังหวัด เลย


สถานประกอบการ

กลุ่มจิรวัฒน์ข้าวแต๋นหนองล่าย
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

กลุ่มต่อแอนด์ตั๊ก มาร์เก็ตติ้ง
จังหวัด นครศรีธรรมราช


สถานประกอบการ

กลุ่มผลิตข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี
จังหวัด สกลนคร


สถานประกอบการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปแม่อารักษ์
จังหวัด หนองคาย


สถานประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ต.ระหาน
จังหวัด กำแพงเพชร


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านโคกสะอาด
จังหวัด หนองบัวลำภู


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไทร
จังหวัด สุรินทร์


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง
จังหวัด ศรีสะเกษ


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบอบเนย บ้านหนองกอง
จังหวัด อุดรธานี


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยเพื่อสุขภาพตำบลห้วยพลู
จังหวัด นครปฐม


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บ้านรวมใจพัฒนา
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
จังหวัด ชัยนาท


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น กลุ่มแม่บ้านดอนโพธิ์เหนือ
จังหวัด อุตรดิตถ์


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมรุ่งทิพย์
จังหวัด เชียงราย


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าใหญ่
จังหวัด พังงา


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหนอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา
จังหวัด สกลนคร


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮากงอก
จังหวัด สกลนคร


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮางสุขสำราญ
จังหวัด หนองบัวลำภู


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาข้าวฮางงอกโพธิ์กลาง
จังหวัด นครราชสีมา


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีสามรสบ้านห้วยไม้ไผ่
จังหวัด พัทลุง


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว
จังหวัด หนองคาย


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง
จังหวัด นครพนม


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด
จังหวัด อุตรดิตถ์


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนท่าหิน กลุ่มกะปิแหลมทอง
จังหวัด กระบี่


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า
จังหวัด เลย


สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช


สถานประกอบการ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมบ้านหนองบัว
จังหวัด บุรีรัมย์


สถานประกอบการ

กลุ่มสตรีสหกรณ์กล้วยตากบางกระทุ่ม2
จังหวัด พิษณุโลก


สถานประกอบการ

กลุ่มสตรีหมู่ 12
จังหวัด ระยอง


สถานประกอบการ

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
จังหวัด ระยอง


สถานประกอบการ

กลุ่มสัมมาชีพกล้วยตาก
จังหวัด ตาก


สถานประกอบการ

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนโปร่งเก้งพัฒนา
จังหวัด เพชรบุรี


สถานประกอบการ

กลุ่มสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะร่วมใจ
จังหวัด อุตรดิตถ์


สถานประกอบการ

กลุ่มอาชีพสตรีด้านการถนอมอาหาร
จังหวัด กำแพงเพชร


สถานประกอบการ

กลุ่มเกษตรบ้านหนองบง
จังหวัด กำแพงเพชร


สถานประกอบการ

กลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า
จังหวัด กำแพงเพชร


สถานประกอบการ

กลุ่มเกษตรอัตลักษณ์กำแพงเพชร
จังหวัด กำแพงเพชร


สถานประกอบการ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพศรีวิสุทธ์
จังหวัด อุบลราชธานี


สถานประกอบการ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแม่บ้านโคกสว่าง
จังหวัด อำนาจเจริญ


สถานประกอบการ

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน
จังหวัด ตาก


สถานประกอบการ

กลุ่มแปรรูปเกษตรพื้นบ้าน
จังหวัด ตาก


สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านทำกะปิตำบลแกลง
จังหวัด ระยอง


สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านนาวัลเปรียง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์


สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นงิ้ว
จังหวัด เชียงใหม่


สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งหยีเพ็งร่วมใจ
จังหวัด กระบี่


สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้อม
จังหวัด เชียงราย


สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสำราญ
จังหวัด หนองคาย


สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง
จังหวัด ชุมพร


สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชนบ้านห้วยอึ่ง
จังหวัด ขอนแก่น


สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใหม่เหล่ายาว
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษรกรบ้านบะหว้า
จังหวัด สกลนคร


สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม
จังหวัด ตาก


สถานประกอบการ

กลุ่มโรงสีข้าวบ้านหันเทา
จังหวัด อุดรธานี


สถานประกอบการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.24
จังหวัด กำแพงเพชร


สถานประกอบการ

กะปิกุ้งสด สาวแอ๊ดบางทอง หมู่ 1 บ้านนากลาง
จังหวัด พังงา


สถานประกอบการ

กะปิดนัย
จังหวัด ฉะเชิงเทรา


สถานประกอบการ

กะปิน้อยหน่า
จังหวัด ระยอง


สถานประกอบการ

กะปิประสาน
จังหวัด ฉะเชิงเทรา


สถานประกอบการ

กะปิผู้ใหญ่ชาตรี
จังหวัด ฉะเชิงเทรา


สถานประกอบการ

กะปิพัชรี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี


สถานประกอบการ

กะปิวาระ
จังหวัด ระยอง


สถานประกอบการ

กะปิห้วยทรัพย์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี


สถานประกอบการ

กะปิเพ็ญกุศล
จังหวัด ระยอง


สถานประกอบการ

กะปิแม่อ้อม
จังหวัด สุราษฎร์ธานี


สถานประกอบการ

กะปิแม่เกษร
จังหวัด สุราษฎร์ธานี


สถานประกอบการ

กะปิแม่แดง
จังหวัด ระนอง


สถานประกอบการ

กะปิโยธิน
จังหวัด กระบี่


สถานประกอบการ

กำลังรวมกลุ่มเกษตรกร
จังหวัด สุราษฎร์ธานี


สถานประกอบการ

ข้าวแตนกำไรทอง
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นตุ่นแก้ว
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นทองศรี
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทรา
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์ศรี
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์สวย
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจุฑามาศ
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมทัศนีย์
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแตนน้ำแตงโมนงนุช
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมน้องอุ้ม
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมนางบุญมา
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแตนน้ำแตงโมนางวันเพ็ญ
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแตนน้ำแตงโมนางศรีวรรณ
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมบัวคำ
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมพิศมัย
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมมณีวรรณ
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมมาลี
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมนึก
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมพร
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมใจ
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสุมาลี
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมอนุชา
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมอรพรรณ
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมเจ๊สำราญ
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญถิน
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุ๋ม หมู่ 6
จังหวัด อุดรธานี


สถานประกอบการ

ข้าวแตนปภาวี
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นป้าเล็ก
จังหวัด เชียงใหม่


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นผ่องศรี
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นพ่อเลี้ยงน้อย
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นพันหน้า (นาง สายทิพย์ ลามา)
จังหวัด ขอนแก่น


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นศ.ศุภลักษณ์
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นหมื่นคำ
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นอำพรรณ
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นเพลินจิตร
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นแตงโมกันตพัฒน์
จังหวัด ลำพูน


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นแม่พรบ้านน้ำม้า
จังหวัด เชียงราย


สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นแม่มาลัย
จังหวัด เชียงใหม่


สถานประกอบการ

ข้าวแตนแม่ศรีนวล
จังหวัด พะเยา


สถานประกอบการ

ข้าวแตนใจแสน
จังหวัด กำแพงเพชร


สถานประกอบการ

ตะโม่สร้างสรรค์
จังหวัด พิษณุโลก


สถานประกอบการ

บ่มโข่เกษตรวิถีพอเพียง
จังหวัด เชียงราย


สถานประกอบการ

บ้านจันทรหวัน
จังหวัด นครศรีธรรมราช


สถานประกอบการ

พลายชุมพล
จังหวัด พิษณุโลก


สถานประกอบการ

พวงชมภู
จังหวัด เชียงใหม่


สถานประกอบการ

ยุพินกล้วยตาก
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

ร้านคุณอี๊ด
จังหวัด ชุมพร


สถานประกอบการ

วสาหกิจชุมชนการแปรรูปจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุฉนวน
จังหวัด ชัยภูมิ


สถานประกอบการ

วิสาหกิจกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัด เชียงใหม่


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชมุชนน้ำแตงโมต้องตา
จังหวัด แพร่


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกะปิกุ้งตัก กะปิแท้บ้านอ่าวน้ำ
จังหวัด กระบี่


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชน ข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากกรอบแก้ว
จังหวัด นครศรีธรรมราช


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากตำบลศิลา
จังหวัด ขอนแก่น


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากปลอดภัย
จังหวัด พิษณุโลก


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากสมศักดิ์
จังหวัด พิษณุโลก


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากแม่โสม
จังหวัด พิษณุโลก


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัด ลำพูน


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยอบราชสาส์น
จังหวัด ฉะเชิงเทรา


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางงอกครบวงจร
จังหวัด เชียงใหม่


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านโคกสว่าง
จังหวัด สกลนคร


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นแม่บัวลี
จังหวัด อุดรธานี


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมข้าวแต๋นบ้านโคกนกทา
จังหวัด ชัยภูมิ


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบทบาทสตรีบ้านหนองบุหลก
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลพืชและแปรรูปการเกษตรตำบลสะเมิงใต้
จังหวัด เชียงใหม่


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกะปิชุมชน
จังหวัด สมุทรปราการ


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวฮางตำบลโนนเมือง
จังหวัด หนองบัวลำภู


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นบ้านสารอาหารครบถ้วนสูตรไทยใหญ่และชนเผ่าอำเภอปาย
จังหวัด แม่ฮ่องสอน


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร
จังหวัด ปทุมธานี


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านเขาโต๊ะบุญ
จังหวัด พัทลุง


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขาวเพื่อสุขภาพ
จังหวัด อุดรธานี


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเมืองหวันโลก
จังหวัด สุโขทัย


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงหลวง
จังหวัด สกลนคร


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น
จังหวัด กำแพงเพชร


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายดาพัฒนาและกลุ่มสตีอาสา
จังหวัด ระยอง


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนทอง
จังหวัด สระบุรี


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอยโพนปลาโหล
จังหวัด สกลนคร


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกหนองไผ่ หมู่ที่ 7
จังหวัด สกลนคร


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องหอมทองแปรรูปบ้านนาบ่อ
จังหวัด สกลนคร


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านนาเลา
จังหวัด สกลนคร


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางทิพย์
จังหวัด สกลนคร


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมเพื่อสุขภาพบ้านสารภี
จังหวัด เชียงใหม่


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแฟนตาซี
จังหวัด เชียงราย


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนจกสานและทำขนมข้าวแต๋นป่าก๊อ หมู่ที่ 4
จังหวัด เชียงราย


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนช่อแลแปรรูปพืชผักสมุนไพร
จังหวัด เชียงใหม่


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนท่ากระพี้เกษตรปลอดภัย
จังหวัด สุพรรณบุรี


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสนม(ผลิตกะปิ)
จังหวัด ระยอง


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาโบสถ์
จังหวัด ระยอง


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนบุญทวี
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนป้าอร
จังหวัด ปทุมธานี


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปข้าวกล้องบ้านไชยสอ
จังหวัด ขอนแก่น


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไผ่และแปรรูป
จังหวัด สระแก้ว


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนวัยหวาบ
จังหวัด เพชรบุรี


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนอิสระบ่อสวรรค์
จังหวัด อุดรธานี


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด และเกษตกรผสมผสาน
จังหวัด ระยอง


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอำเภอบางคล้า
จังหวัด ฉะเชิงเทรา


สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชุมชนห้วยทรายขาว
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์


สถานประกอบการ

วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนสาวถี
จังหวัด ขอนแก่น


สถานประกอบการ

วิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านไร่ชมภู
จังหวัด หนองคาย


สถานประกอบการ

วิสาหกิจแปรรูปบ้านผาหมู
จังหวัด แพร่


สถานประกอบการ

วิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง
จังหวัด ลำพูน


สถานประกอบการ

ศูยน์เรียนรู้บ้านห้วยทราย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี


สถานประกอบการ

สัมมาชีพชุมชนข้าวแต๋นไทลื้อ
จังหวัด ลำพูน


สถานประกอบการ

หจก.ข้าวแต๋นทองอำไพ
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

หจก.ข้าวแต๋นเสบียง
จังหวัด ลำปาง


สถานประกอบการ

เกษตรอินทรีย์บ้านใหม่ลำปาง
จังหวัด กำแพงเพชร


สถานประกอบการ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ GAP
จังหวัด ชัยภูมิ


สถานประกอบการ

เพลินตาออร์แกนิค
จังหวัด ตราด


สถานประกอบการ

แม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขา
จังหวัด อุทัยธานี


สถานประกอบการ

แม่สุนันท์กล้วยตาก
จังหวัด พิษณุโลก