สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีสามรสบ้านห้วยไม้ไผ่

ที่อยู่

93210 100 หมู่ 12 บ้านห้วยไม้ไผ่ เกาะเต่า ป่าพยอม พัทลุง

เบอร์โทร

0862995751

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีสามรสบ้านห้วยไม้ไผ่
จังหวัด : พัทลุง

120 บาท / กิโลกรัม