สถานประกอบการ

วิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านไร่ชมภู

ที่อยู่

43120 117 หมู่ 10 บ้านโคกพัฒนา นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย

เบอร์โทร

0953245049

สินค้าทั้งหมด

ข้าวทับทิมชุมแพ

สถานประกอบการ : วิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านไร่ชมภู
จังหวัด : หนองคาย

80 บาท / กิโลกรัม