สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไผ่และแปรรูป

ที่อยู่

27260 107 ม.8 บ้านคลองซับ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว

เบอร์โทร

0861291800

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากยางทอง ตำบลโนนทัน

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไผ่และแปรรูป
จังหวัด : สระแก้ว

140 บาท / กิโลกรัม