สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น กลุ่มแม่บ้านดอนโพธิ์เหนือ

ที่อยู่

53120 111 หมู่ 7 บ้านดอนโพธิ์เหนือ บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์

เบอร์โทร

0845742784

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแต๋นดนโพธิ์เหนือ

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น กลุ่มแม่บ้านดอนโพธิ์เหนือ
จังหวัด : อุตรดิตถ์

100 บาท / กิโลกรัม