สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมข้าวแต๋นบ้านโคกนกทา

ที่อยู่

36180 61 หมู่ 1 บ้านโคกนกทา ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ

เบอร์โทร

0872231949

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแต๋นบ้านโคกนกทา

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมข้าวแต๋นบ้านโคกนกทา
จังหวัด : ชัยภูมิ

110 บาท / กิโลกรัม