สถานประกอบการ

กลุ่มข้าวแต๋นสมุนไพรบ้านห้วยไฮ

ที่อยู่

42240 ึ74 หมู่ 7 บ้านห้วยไฮ โนนป่าซาง ผาขาว เลย

เบอร์โทร

0942845533

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแต๋นสมุนไพรบ้านห้วยไฮ

สถานประกอบการ : กลุ่มข้าวแต๋นสมุนไพรบ้านห้วยไฮ
จังหวัด : เลย

95 บาท / กิโลกรัม