สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องหอมทองแปรรูปบ้านนาบ่อ

ที่อยู่

47150 33 หมู่ 6 บ้านนาบ่อ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร

เบอร์โทร

0832850967

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮางเจ้า

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องหอมทองแปรรูปบ้านนาบ่อ
จังหวัด : สกลนคร

70 บาท / กิโลกรัม