สถานประกอบการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปแม่อารักษ์

ที่อยู่

43160 98 หมู่ 1 บ้านสังคม สังคม สังคม หนองคาย

เบอร์โทร

0847155656

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปแม่อารักษ์
จังหวัด : หนองคาย

100 บาท / กิโลกรัม