สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงหลวง

ที่อยู่

47260 7 หมู่ 7 บ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย สกลนคร

เบอร์โทร

0817601765

อีเมล

-

สินค้าทั้งหมด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงหลวง

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงหลวง
จังหวัด : สกลนคร

95 บาท / กิโลกรัม