สถานประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ต.ระหาน

ที่อยู่

62210 72 หมู่1 บ้านดงเย็น ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร

เบอร์โทร

0813797605

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากแซงโค้ง

สถานประกอบการ : กลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ต.ระหาน
จังหวัด : กำแพงเพชร

100 บาท / กิโลกรัม