สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา

ที่อยู่

47150 41 หมู่ 5 บ้านจำปา หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร

เบอร์โทร

0857601517

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮางบ้านจำปา

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา
จังหวัด : สกลนคร

80 บาท / กิโลกรัม