สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้อม

ที่อยู่

57250 110 หมู่ 2 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย

เบอร์โทร

0861818909

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากแม่ลาว

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้อม
จังหวัด : เชียงราย

100 บาท / กิโลกรัม