สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชนบ้านห้วยอึ่ง

ที่อยู่

40180 89 หมู่ 4 บ้านห้วยอึ่ง โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น

เบอร์โทร

0990245515

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮางงอก

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชนบ้านห้วยอึ่ง
จังหวัด : ขอนแก่น

70 บาท / กิโลกรัม