สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไทร

ที่อยู่

32000 หมู่ที่ 5 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์

เบอร์โทร

0877119053

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไทร

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไทร
จังหวัด : สุรินทร์

100 บาท / กิโลกรัม