สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี

ที่อยู่

80320 40/2 หมู่ที่ 2 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

เบอร์โทร

0810915129

สินค้าทั้งหมด

กล้วยอบม้วน

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี
จังหวัด : นครศรีธรรมราช

120 บาท / กิโลกรัม