สถานประกอบการ

กลุ่มต่อแอนด์ตั๊ก มาร์เก็ตติ้ง

ที่อยู่

80130 283/9 หมู่ที่ 7 บ้านวังไทร ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

เบอร์โทร

0815975415

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มต่อแอนด์ตั๊ก มาร์เก็ตติ้ง
จังหวัด : นครศรีธรรมราช

100 บาท / กิโลกรัม