สถานประกอบการ

บ้านจันทรหวัน

ที่อยู่

80160 5/7 หมู่ที่ 9 บ้านดอนใคร กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

เบอร์โทร

0898711150

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิม

สถานประกอบการ : บ้านจันทรหวัน
จังหวัด : นครศรีธรรมราช

100 บาท / กิโลกรัม