สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง

ที่อยู่

17140 20/22 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท

เบอร์โทร

0894594747

สินค้าทั้งหมด

แม่อี๊ด

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
จังหวัด : ชัยนาท

175 บาท / กิโลกรัม