สถานประกอบการ

กลุ่มกล้วยตากบ้านท่าชัย

ที่อยู่

17000 20/1 หมู่ที่ 4 ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท

เบอร์โทร

0810383112

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มกล้วยตากบ้านท่าชัย
จังหวัด : ชัยนาท

100 บาท / กิโลกรัม