สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหนอง

ที่อยู่

45150 65 หมู่ 9 บ้านหัวหนอง หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

เบอร์โทร

0879870296

อีเมล

thapaneewan4@gmail.com

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮาง

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหนอง
จังหวัด : ร้อยเอ็ด

70 บาท / กิโลกรัม