สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านนาวัลเปรียง

ที่อยู่

77120 691/1 หมู่ที่ 1 บ้านนาวัลเปรียง ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

เบอร์โทร

0615311741

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านนาวัลเปรียง
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

100 บาท / กิโลกรัม