สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบทบาทสตรีบ้านหนองบุหลก

ที่อยู่

77210 ึ7/2 หมู่ที่ 9 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

เบอร์โทร

0837825729

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบทบาทสตรีบ้านหนองบุหลก
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

100 บาท / กิโลกรัม