สถานประกอบการ

กลุ่มแปรรูปเกษตรพื้นบ้าน

ที่อยู่

ุ63140 119 หมู่ที่ 5 บ้านโฮ่ง แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก

เบอร์โทร

0835710496

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน

สถานประกอบการ : กลุ่มแปรรูปเกษตรพื้นบ้าน
จังหวัด : ตาก

225 บาท / กิโลกรัม