สถานประกอบการ

กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนบ้านเอวเข้

ที่อยู่

24000 22/1 หมู่ที่ 11 บ้านเอวเข้ ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทร

0619093954

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนบ้านเอวเข้
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

60 บาท / กิโลกรัม