สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอำเภอบางคล้า

ที่อยู่

- 12 หมู่ที่ 2 ปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทร

0814352644

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอำเภอบางคล้า
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

150 บาท / กิโลกรัม