สถานประกอบการ

พลายชุมพล

ที่อยู่

65000 66/6 หมู่ที่ 2 บ้านวัดตาล พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

เบอร์โทร

0800299558

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : พลายชุมพล
จังหวัด : พิษณุโลก

100 บาท / กิโลกรัม