สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง

ที่อยู่

48000 138 หมู่ 10 บ้านสุขเจริญ บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม

เบอร์โทร

0812620474

สินค้าทั้งหมด

ข้าวสุข กินดี มีสุข

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง
จังหวัด : นครพนม

140 บาท / กิโลกรัม