สถานประกอบการ

กล้วยตาก เตือนตา

ที่อยู่

ุ65110 95/3 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านไร่ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก

เบอร์โทร

0613352949

สินค้าทั้งหมด

อรรถวรรณ กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กล้วยตาก เตือนตา
จังหวัด : พิษณุโลก

80 บาท / กิโลกรัม