สถานประกอบการ

วสาหกิจชุมชนการแปรรูปจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุฉนวน

ที่อยู่

361130 134 หมู่ที่ 6 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ

เบอร์โทร

0928891004

สินค้าทั้งหมด

หวานใจ กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วสาหกิจชุมชนการแปรรูปจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุฉนวน
จังหวัด : ชัยภูมิ

55 บาท / กิโลกรัม