สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมมณีวรรณ

ที่อยู่

56110 272 หมู่ 2 บ้านสบบง สบบง ภูซาง พะเยา

เบอร์โทร

0988475642

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแตนมณีวรรณ

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมมณีวรรณ
จังหวัด : พะเยา

100 บาท / กิโลกรัม