สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมทัศนีย์

ที่อยู่

556110 306. หมู่ 2 บ้านสบบง สบบง ภูซาง พะเยา

เบอร์โทร

0801280416

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแตนทัศนีย์

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมทัศนีย์
จังหวัด : พะเยา

100 บาท / กิโลกรัม