สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจุฑามาศ

ที่อยู่

56000 157 หมู่ 3 บ้านสันปูเลย สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา

เบอร์โทร

0630433141

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแตนจุฑามาศ

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจุฑามาศ
จังหวัด : พะเยา

100 บาท / กิโลกรัม