สถานประกอบการ

กลุ่มสัมมาชีพกล้วยตาก

ที่อยู่

ุ63130 57 หมู่ที่ 5 บ้านแม่ระวาน ยกกระบัตร สามเงา ตาก

เบอร์โทร

0811233869

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มสัมมาชีพกล้วยตาก
จังหวัด : ตาก

100 บาท / กิโลกรัม