สถานประกอบการ

เพลินตาออร์แกนิค

ที่อยู่

23000 268 หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง วังกระแจะ เมืองตราด ตราด

เบอร์โทร

0814511586

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก เพลินตาออร์แกนิค

สถานประกอบการ : เพลินตาออร์แกนิค
จังหวัด : ตราด

100 บาท / กิโลกรัม