สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมอรพรรณ

ที่อยู่

56110 27 หมู่ 10 บ้านสบบง สบบง ภูซาง พะเยา

เบอร์โทร

0987878514

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแตนอรพรรณ

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมอรพรรณ
จังหวัด : พะเยา

100 บาท / กิโลกรัม