สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาข้าวฮางงอกโพธิ์กลาง

ที่อยู่

30000 38 หมู่ 8 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

เบอร์โทร

0857747910

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮางงอกยอดอรทัย

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาข้าวฮางงอกโพธิ์กลาง
จังหวัด : นครราชสีมา

60 บาท / กิโลกรัม