สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์สวย

ที่อยู่

56110 182 หมู่ 1 บ้านปี้ เวียง เชียงคำ พะเยา

เบอร์โทร

0861156343

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแตนจันทร์สวย

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์สวย
จังหวัด : พะเยา

100 บาท / กิโลกรัม