สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยอบราชสาส์น

ที่อยู่

24000 หมูที่ 4 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทร

0899287764





สินค้าทั้งหมด

กล้วยอบแผ่น

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยอบราชสาส์น
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

400 บาท / กิโลกรัม