สถานประกอบการ

แม่สุนันท์กล้วยตาก

ที่อยู่

65110 29/1 บ้านคลองกระล่อน บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก

เบอร์โทร

0816743894

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : แม่สุนันท์กล้วยตาก
จังหวัด : พิษณุโลก

100 บาท / กิโลกรัม