สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บ้านรวมใจพัฒนา

ที่อยู่

56130 49 หมู่ 4 บ้านสันต้นมื่น แม่ใจ แม่ใจ พะเยา

เบอร์โทร

0955212875

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแตน๋นน้ำแตงโมบ้านรวมใจ

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บ้านรวมใจพัฒนา
จังหวัด : พะเยา

200 บาท / กิโลกรัม