สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทรา

ที่อยู่

56000 43 หมู่ 3 บ้านสันปูเลย สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา

เบอร์โทร

0054458671

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแตนจันทรา

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทรา
จังหวัด : พะเยา

100 บาท / กิโลกรัม