สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมนึก

ที่อยู่

56110 308 หมู่ 2 บ้านสบบง สบบง ภูซาง พะเยา

เบอร์โทร

0873031618

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแตนสมนึก

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมนึก
จังหวัด : พะเยา

100 บาท / กิโลกรัม