สถานประกอบการ

ตะโม่สร้างสรรค์

ที่อยู่

ุ65140 14 หมู่ที่ 5 บ้านตะโม่ บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก

เบอร์โทร

0862113995

สินค้าทั้งหมด

กล้วยอบแผ่น

สถานประกอบการ : ตะโม่สร้างสรรค์
จังหวัด : พิษณุโลก

80 บาท / กิโลกรัม