สถานประกอบการ

กลุ่มวิสหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านโคกสะอาด

ที่อยู่

39140 39 หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู

เบอร์โทร

0624900572

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮางเพื่อสุขภาพ

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านโคกสะอาด
จังหวัด : หนองบัวลำภู

60 บาท / กิโลกรัม