สถานประกอบการ

กลุ่มข้าวกล้องงอกกร่องมาลี

ที่อยู่

34190 5 หมู่ 8 บ้านสระสมิง สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี

เบอร์โทร

0883739062

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแตนกร่องมาลี

สถานประกอบการ : กลุ่มข้าวกล้องงอกกร่องมาลี
จังหวัด : อุบลราชธานี

350 บาท / กิโลกรัม