สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากปลอดภัย

ที่อยู่

ุ65130 43 หมู่ที่ 9 บ้านเสือลากหาง วังทอง วังทอง พิษณุโลก

เบอร์โทร

0810360634

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก พลังทิพย์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากปลอดภัย
จังหวัด : พิษณุโลก

100 บาท / กิโลกรัม