สถานประกอบการ

วิสาหกิจชมุชนน้ำแตงโมต้องตา

ที่อยู่

54130 108/1 หมู่ 8 บ้านช่องลม หัวฝาย สูงเม่น แพร่

เบอร์โทร

0638945363

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแต๋นต้องตา

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชมุชนน้ำแตงโมต้องตา
จังหวัด : แพร่

60 บาท / 360 กรัม