สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสำราญ

ที่อยู่

43100 37 หมู่ 4 บ้านโคกสำราญ ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย

เบอร์โทร

0801811776

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแต๋นคำหยาด

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสำราญ
จังหวัด : หนองคาย

100 บาท / กิโลกรัม